כ36 חיתוכי נייר ,גזורים ומוכנים לשימוש 2 מכל דודגמא


29 

קרא עוד